Tabel

Bescherming tegen objecten > 12mm Bescherming tegen voorwerpen >2,5mm Bescherming tegen voorwerpen >1mm Bescherming tegen stofafzetting aan de binnenzijde Volledig stofdicht
Geen bescherming tegen water IP20 IP30 IP40 IP50 IP60
Bescherming tegen verticaal druppelend water IP21 IP31 IP41 IP51 IP61
Bescherming tegen verticaal en diagonaal druppelend water (hoek 15°) IP22 IP32 IP42 IP52 IP62
Bescherming tegen opspattend water (<60° hoek) IP23 IP33 IP43 IP53 IP63
Bescherming tegen opspattend en sproeiend water vanuit elke hoek IP24 IP34 IP44 IP54 IP64
Bescherming tegen waterstralen in alle richtingen IP25 IP35 IP45 IP55 IP65
Bescherming tegen krachtige waterstralen IP26 IP36 IP46 IP56 IP66
Volledige waterdichtheid, zelfs bij onderdompeling (<1m) IP27 IP37 IP47 IP57 IP67
Volledige waterdichtheid, ook bij onderdompeling (>1m) IP28 IP38 IP48 IP58 IP68